Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8402Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води:

- [8402 1]котли паровi або iншi парогенеруючi котли:
- - 8402 11 00 00котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину
- - 8402 12 00 00котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину
- - 8402 19iншi парогенеруючi котли, включаючи комбiнованi:
- - - 8402 19 10 00котли димогарнi
- - - 8402 19 90 00iншi
- 8402 20 00 00котли перегрiтої води
- 8402 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.