Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8403Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:

- 8403 10котли:
- - 8403 10 10 00з ливарного чавуну
- - 8403 10 90iншi:
- - - 8403 10 90 10котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт
- - - 8403 10 90 20котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш як 100 кВт
- - - 8403 10 90 90iншi
- 8403 90частини:
- - 8403 90 10 00з ливарного чавуну
- - 8403 90 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.