Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8404Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок:

- 8404 10 00допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403:
- - 8404 10 00 10для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарної категорiї 8403 10 90
- - 8404 10 00 90iншi
- 8404 20 00 00конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок
- 8404 90 00 00частини


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.