Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8407Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:

- 8407 10 00двигуни авiацiйнi:
- - 8407 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8407 10 00 90iншi
- [8407 2]двигуни для суднових силових установок:
- - 8407 21пiдвiснi:
- - - 8407 21 10 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 325 см3
- - - [8407 21 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 325 см3:
- - - - 8407 21 91 00потужнiстю не бiльш як 30 кВт
- - - - 8407 21 99 00потужнiстю понад 30 кВт
- - 8407 29 00 00iншi
- [8407 3]двигуни iз зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87:
- - 8407 31 00 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3
- - 8407 32з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3:
- - - 8407 32 10 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3
- - - 8407 32 90 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3
- - 8407 33з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1 000 см3:
- - - 8407 33 20 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3
- - - 8407 33 80 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 1000 см3
- - 8407 34з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3:
- - - 8407 34 10 00для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8407 34 3]iншi:
- - - - 8407 34 30 00що використовувалися
- - - - [8407 34 9]новi, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна:
- - - - - 8407 34 91не бiльш як 1 500 см3:
- - - - - - 8407 34 91 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8407 34 91 90iншi
- - - - - 8407 34 99понад 1 500 см3:
- - - - - - 8407 34 99 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8407 34 99 90iншi
- 8407 90iншi двигуни:
- - 8407 90 10 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3
- - [8407 90 5]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3:
- - - 8407 90 50 00для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - - [8407 90 8]iншi:
- - - - 8407 90 80 00потужнiстю не бiльш як 10 кВт
- - - - 8407 90 90 00потужнiстю понад 10 кВт

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.