Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8408Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):

- 8408 10двигуни для суднових силових установок:
- - [8408 10 1]що використовувалися:
- - - 8408 10 11 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - 8408 10 19 00iншi
- - [8408 10 2]новi, потужнiстю:
- - - [8408 10 23]не бiльш як 50 кВт:
- - - - 8408 10 23 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 27 00iншi
- - - [8408 10 3]понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:
- - - - 8408 10 31 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 39 00iншi
- - - [8408 10 4]понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:
- - - - 8408 10 41 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 49 00iншi
- - - [8408 10 5]понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт:
- - - - 8408 10 51 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 59 00iншi
- - - [8408 10 6]понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт:
- - - - 8408 10 61 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 69 00iншi
- - - [8408 10 7]понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт:
- - - - 8408 10 71 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 79 00iншi
- - - [8408 10 8]понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:
- - - - 8408 10 81 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 89 00iншi
- - - [8408 10 9]понад 5 000 кВт:
- - - - 8408 10 91 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 99 00iншi
- 8408 20двигуни, призначенi для використання на транспортних засобах групи 87:
- - 8408 20 10 00для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705
- - [8408 20 3]iншi:
- - - [8408 20 31]для сiльськогосподарських колiсних тракторiв та лiсових колiсних тракторiв потужнiстю:
- - - - 8408 20 31 00не бiльш як 50 кВт
- - - - 8408 20 35 00понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт
- - - - 8408 20 37 00понад 100 кВт
- - - [8408 20 5]для iнших транспортних засобiв групи 87 потужнiстю:
- - - - 8408 20 51 00не бiльш як 50 кВт
- - - - 8408 20 55понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:
- - - - - 8408 20 55 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8408 20 55 90iншi
- - - - 8408 20 57понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:
- - - - - 8408 20 57 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8408 20 57 90iншi
- - - - 8408 20 99понад 200 кВт:
- - - - - 8408 20 99 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8408 20 99 90iншi
- 8408 90iншi двигуни:
- - 8408 90 21 00для рейкового транспорту
- - [8408 90 22]iншi:
- - - 8408 90 27 00що використовувалися
- - - [8408 90 4]новi, потужнiстю:
- - - - 8408 90 41 00не бiльш як 15 кВт
- - - - 8408 90 43 00понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт
- - - - 8408 90 45 00понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт
- - - - 8408 90 47 00понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт
- - - - 8408 90 61 00понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт
- - - - 8408 90 65 00понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт
- - - - 8408 90 67 00понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт
- - - - 8408 90 81 00понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт
- - - - 8408 90 85понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:
- - - - - 8408 90 85 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8408 90 85 90iншi
- - - - 8408 90 89понад 5 000 кВт:
- - - - - 8408 90 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8408 90 89 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.