Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8408Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):
-8408 10двигуни для суднових силових установок:

- - [8408 10 1]що використовувалися:
- - - 8408 10 11 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - 8408 10 19 00iншi
- - [8408 10 2]новi, потужнiстю:
- - - [8408 10 23]не бiльш як 50 кВт:
- - - - 8408 10 23 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 27 00iншi
- - - [8408 10 3]понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:
- - - - 8408 10 31 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 39 00iншi
- - - [8408 10 4]понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:
- - - - 8408 10 41 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 49 00iншi
- - - [8408 10 5]понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт:
- - - - 8408 10 51 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 59 00iншi
- - - [8408 10 6]понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт:
- - - - 8408 10 61 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 69 00iншi
- - - [8408 10 7]понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт:
- - - - 8408 10 71 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 79 00iншi
- - - [8408 10 8]понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:
- - - - 8408 10 81 00для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 89 00iншi
- - - [8408 10 9]понад 5 000 кВт:
- - - - 8408 10 91 00для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00
- - - - 8408 10 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.