Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8411Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:

- [8411 1]двигуни турбореактивнi:
- - 8411 11 00 00тягою не бiльш як 25 кН
- - 8411 12тягою понад 25 кН:
- - - 8411 12 10 00тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН
- - - 8411 12 30 00тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН
- - - 8411 12 80 00тягою понад 132 кН
- [8411 2]двигуни турбогвинтовi:
- - 8411 21 00 00потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт
- - 8411 22потужнiстю понад 1 100 кВт:
- - - 8411 22 20 00потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт
- - - 8411 22 80 00потужнiстю понад 3 730 кВт
- [8411 8]iншi газовi турбiни:
- - 8411 81 00 00потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт
- - 8411 82потужнiстю понад 5 000 кВт:
- - - 8411 82 20 00потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт
- - - 8411 82 60 00потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт
- - - 8411 82 80 00потужнiстю понад 50 000 кВт
- [8411 9]частини:
- - 8411 91 00 00турбореактивних або турбогвинтових двигунiв
- - 8411 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.