Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8412Iншi двигуни та силовi установки:

- 8412 10 00двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:
- - 8412 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8412 10 00 90iншi
- [8412 2]силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:
- - 8412 21лiнiйної дiї (цилiндри):
- - - 8412 21 20 00гiдравлiчнi системи
- - - 8412 21 80iншi:
- - - - 8412 21 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8412 21 80 90iншi
- - 8412 29iншi:
- - - 8412 29 20 00гiдравлiчнi системи
- - - [8412 29 8]iншi:
- - - - 8412 29 81 00двигуни гiдравлiчнi силовi
- - - - 8412 29 89iншi:
- - - - - 8412 29 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8412 29 89 90iншi
- [8412 3]силовi установки та двигуни пневматичнi:
- - 8412 31 00лiнiйної дiї (цилiндри):
- - - 8412 31 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - [8412 31 00 9]iншi:
- - - - 8412 31 00 91для цивiльної авiацiї
- - - - 8412 31 00 98iншi
- - 8412 39 00iншi:
- - - 8412 39 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8412 39 00 90iншi
- 8412 80iншi:
- - 8412 80 10 00двигуни паровi або iншi силовi установки паровi
- - 8412 80 80iншi:
- - - 8412 80 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8412 80 80 90iншi
- 8412 90частини:
- - 8412 90 20реактивних двигунiв, крiм турбореактивних:
- - - 8412 90 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8412 90 20 90iншi
- - 8412 90 40 00гiдравлiчних силових установок та двигунiв
- - 8412 90 80iншi:
- - - 8412 90 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8412 90 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.