Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8412Iншi двигуни та силовi установки:
-8412 10 00двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:

- - 8412 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8412 10 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.