Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8413Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
-[84131]насоси з витратомiром або такi, в яких передбачено встановлення витратомiрiв:

- - 8413 11 00 00насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах
- - 8413 19 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.