Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8413Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
-8413 30насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:

- - 8413 30 20 00iнжекцiйнi насоси
- - 8413 30 80 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.