Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:

- 8414 10насоси вакуумнi:
- - 8414 10 10 00якi використовуються виключно або переважно для виробництва напiвпровiдникiв або плоскопанельних дисплеїв
- - 8414 10 20 00для напiвпровiдникового виробництва
- - [8414 10 21]iншi:
- - - 8414 10 25 00насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс"
- - - [8414 10 8]iншi:
- - - - 8414 10 81 00насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi
- - - - 8414 10 89iншi:
- - - - - 8414 10 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 10 89 90iншi
- 8414 20насоси повiтрянi, ручнi або ножнi:
- - 8414 20 20 00насоси ручнi для велосипедiв
- - 8414 20 80iншi:
- - - 8414 20 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 20 80 90iншi
- 8414 30компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:
- - 8414 30 20потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:
- - - 8414 30 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 30 20 90iншi
- - [8414 30 8]потужнiстю понад 0,4 кВт:
- - - 8414 30 81герметичнi або напiвгерметичнi:
- - - - 8414 30 81 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 30 81 90iншi
- - - 8414 30 89iншi:
- - - - 8414 30 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 30 89 90iншi
- 8414 40повiтрянi компресори, змонтованi на колiсних шасi, якi буксируються:
- - 8414 40 10 00з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину
- - 8414 40 90 00з витратами понад 2 м3 на хвилину
- [8414 5]вентилятори:
- - 8414 51 00настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:
- - - 8414 51 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8414 51 00 90iншi
- - 8414 59iншi:
- - - 8414 59 15 00вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мiкропроцесорiв, телекомунiкацiйної апаратури, машин автоматичної обробки даних або блокiв машин автоматичної обробки даних
- - - [8414 59 2]iншi:
- - - - 8414 59 25вентилятори осьовi:
- - - - - 8414 59 25 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - [8414 59 25 9]iншi:
- - - - - - 8414 59 25 91для цивiльної авiацiї
- - - - - - 8414 59 25 98iншi
- - - - 8414 59 35вентилятори вiдцентровi:
- - - - - 8414 59 35 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 59 35 90iншi
- - - - 8414 59 95iншi:
- - - - - 8414 59 95 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 59 95 90iншi
- 8414 60 00 00шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см
- 8414 80iншi:
- - [8414 80 1]турбокомпресори:
- - - 8414 80 11одноступiнчастi:
- - - - 8414 80 11 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 80 11 90iншi
- - - 8414 80 19багатоступiнчастi:
- - - - 8414 80 19 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 80 19 90iншi
- - [8414 80 2]компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском:
- - - [8414 80 21]не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:
- - - - 8414 80 22не бiльш як 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 22 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - [8414 80 22 9]iншi:
- - - - - - 8414 80 22 91для цивiльної авiацiї
- - - - - - 8414 80 22 98iншi
- - - - 8414 80 28понад 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 28 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 80 28 90iншi
- - - [8414 80 5]понад 15 бар продуктивнiстю:
- - - - 8414 80 51 00не бiльш як 120 м3 на годину
- - - - 8414 80 59 00понад 120 м3 на годину
- - [8414 80 7]компресори об'ємнi роторнi:
- - - 8414 80 73однороторнi:
- - - - 8414 80 73 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - [8414 80 73 9]iншi:
- - - - - 8414 80 73 91для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 80 73 98iншi
- - - [8414 80 75]багатороторнi:
- - - - 8414 80 75 00гвинтовi
- - - - 8414 80 78 00iншi
- - 8414 80 80 00iншi
- 8414 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.