Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
-8414 80iншi:

- - [8414 80 1]турбокомпресори:
- - - 8414 80 11одноступiнчастi:
- - - - 8414 80 11 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 80 11 90iншi
- - - 8414 80 19багатоступiнчастi:
- - - - 8414 80 19 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8414 80 19 90iншi
- - [8414 80 2]компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском:
- - - [8414 80 21]не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:
- - - - 8414 80 22не бiльш як 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 22 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - [8414 80 22 9]iншi:
- - - - - - 8414 80 22 91для цивiльної авiацiї
- - - - - - 8414 80 22 98iншi
- - - - 8414 80 28понад 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 28 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 80 28 90iншi
- - - [8414 80 5]понад 15 бар продуктивнiстю:
- - - - 8414 80 51 00не бiльш як 120 м3 на годину
- - - - 8414 80 59 00понад 120 м3 на годину
- - [8414 80 7]компресори об'ємнi роторнi:
- - - 8414 80 73однороторнi:
- - - - 8414 80 73 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - [8414 80 73 9]iншi:
- - - - - 8414 80 73 91для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 80 73 98iншi
- - - [8414 80 75]багатороторнi:
- - - - 8414 80 75 00гвинтовi
- - - - 8414 80 78 00iншi
- - 8414 80 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.