Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8414Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:
-8414 80iншi:
--[8414802]компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском:

- - - [8414 80 21]не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:
- - - - 8414 80 22не бiльш як 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 22 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - [8414 80 22 9]iншi:
- - - - - - 8414 80 22 91для цивiльної авiацiї
- - - - - - 8414 80 22 98iншi
- - - - 8414 80 28понад 60 м3 на годину:
- - - - - 8414 80 28 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8414 80 28 90iншi
- - - [8414 80 5]понад 15 бар продуктивнiстю:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.