Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8415Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:

- 8415 10спецiально розробленi щоб фiксувати у вiкнi, стiнi, стелi або пiдлозi, в окремому корпусi або "сплiт-системи":
- - 8415 10 10 00в окремому корпусi
- - 8415 10 90 00сплiт-системи
- 8415 20 00призначенi для використання в моторних транспортних засобах:
- - 8415 20 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8415 20 00 90iншi
- [8415 8]iншi:
- - 8415 81 00з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимiв "холод-тепло":
- - - 8415 81 00 10iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт
- - - 8415 81 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 8415 81 00 90iншi
- - 8415 82 00iншi з вмонтованою холодильною установкою:
- - - 8415 82 00 10iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт
- - - 8415 82 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 8415 82 00 90iншi
- - 8415 83 00з невмонтованою холодильною установкою:
- - - 8415 83 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8415 83 00 90iншi
- 8415 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.