Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8416Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:

- 8416 10пальники топковi для рiдкого палива:
- - 8416 10 10 00з установленим пристроєм для автоматичного керування
- - 8416 10 90 00iншi
- 8416 20iншi пальники топковi, включаючи комбiнованi:
- - 8416 20 10 00виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування
- - [8416 20 2]iншi:
- - - 8416 20 20 00пальники комбiнованi
- - - 8416 20 80 00iншi
- 8416 30 00 00топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки i пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої
- 8416 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.