Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8417Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:

- 8417 10 00 00печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв
- 8417 20печi хлiбопекарськi, включаючи печi кондитерськi:
- - 8417 20 10 00печi тунельнi
- - 8417 20 90 00iншi
- 8417 80iншi:
- - 8417 80 30 00камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв
- - 8417 80 50 00камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв
- - 8417 80 70 00iншi
- 8417 90 00частини:
- - 8417 90 00 10рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2 800 - 19 000 м3 на годину
- - 8417 90 00 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.