Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8417Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:
-8417 20печi хлiбопекарськi, включаючи печi кондитерськi:

- - 8417 20 10 00печi тунельнi
- - 8417 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.