Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8421Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:

- [8421 1]центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки:
- - 8421 11 00 00сепаратори молочнi
- - 8421 12 00 00сушарки для бiлизни
- - 8421 19iншi:
- - - 8421 19 20 00центрифуги, що використовуються в лабораторiях
- - - 8421 19 70iншi:
- - - - 8421 19 70 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8421 19 70 90iншi
- [8421 2]обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:
- - 8421 21 00 00для фiльтрування або очищення води
- - 8421 22 00 00для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води
- - 8421 23 00для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:
- - - 8421 23 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8421 23 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 8421 23 00 90iнше
- - 8421 29iнше:
- - - 8421 29 20 00виготовлене з фторполiмерiв та з фiльтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм
- - - 8421 29 80 00iнше
- [8421 3]обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
- - 8421 31 00 00фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння
- - 8421 39iнше:
- - - 8421 39 15з корпусом з нержавiючої сталi та з впускними i випускними трубками, внутрiшнiй дiаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:
- - - - 8421 39 15 20обладнання для фiльтрування або очищення повiтря
- - - - [8421 39 15 3]обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:
- - - - - [8421 39 15 5]за допомогою каталiтичного процесу:
- - - - - - 8421 39 15 51для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8421 39 15 59iнше
- - - - - [8421 39 15 9]iнше:
- - - - - - 8421 39 15 91вологим способом
- - - - - - 8421 39 15 99iнше
- - - [8421 39 2]iнше:
- - - - 8421 39 25 00обладнання для фiльтрування або очищення повiтря
- - - - [8421 39 3]обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:
- - - - - 8421 39 35за допомогою каталiтичного процесу:
- - - - - - 8421 39 35 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8421 39 35 90iнше
- - - - - 8421 39 85iнше:
- - - - - - 8421 39 85 10вологим способом
- - - - - - 8421 39 85 90iнше
- [8421 9]частини:
- - 8421 91 00 00центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки
- - 8421 99iншi:
- - - 8421 99 10 00частини машин та апаратiв товарних категорiй 8421 29 20 або 8421 39 15
- - - 8421 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.