Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8421Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
-[84212]обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:

- - 8421 21 00 00для фiльтрування або очищення води
- - 8421 22 00 00для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води
- - 8421 23 00для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:
- - - 8421 23 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8421 23 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 8421 23 00 90iнше
- - 8421 29iнше:
- - - 8421 29 20 00виготовлене з фторполiмерiв та з фiльтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм
- - - 8421 29 80 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.