Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8421Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
-[84213]обладнання для фiльтрування або очищення газiв:

- - 8421 31 00 00фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння
- - 8421 39iнше:
- - - 8421 39 15з корпусом з нержавiючої сталi та з впускними i випускними трубками, внутрiшнiй дiаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:
- - - - 8421 39 15 20обладнання для фiльтрування або очищення повiтря
- - - - [8421 39 15 3]обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:
- - - - - [8421 39 15 5]за допомогою каталiтичного процесу:
- - - - - - 8421 39 15 51для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8421 39 15 59iнше
- - - - - [8421 39 15 9]iнше:
- - - - - - 8421 39 15 91вологим способом
- - - - - - 8421 39 15 99iнше
- - - [8421 39 2]iнше:
- - - - 8421 39 25 00обладнання для фiльтрування або очищення повiтря
- - - - [8421 39 3]обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:
- - - - - 8421 39 35за допомогою каталiтичного процесу:
- - - - - - 8421 39 35 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8421 39 35 90iнше
- - - - - 8421 39 85iнше:
- - - - - - 8421 39 85 10вологим способом
- - - - - - 8421 39 85 90iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.