Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8421Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:
-[84213]обладнання для фiльтрування або очищення газiв:
--8421 39iнше:
---8421 39 15з корпусом з нержавiючої сталi та з впускними i випускними трубками, внутрiшнiй дiаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:
----[842139153]обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:
-----[842139155]за допомогою каталiтичного процесу:

- - - - - - 8421 39 15 51для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8421 39 15 59iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.