Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8423Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:
-[84238]iнше обладнання для зважування:
--8423 81з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг:

- - - [8423 81 2]якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги:
- - - - 8423 81 21 00пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси
- - - - 8423 81 23 00обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв
- - - - 8423 81 25 00торговельнi ваги
- - - - 8423 81 29 00iншi
- - - 8423 81 80 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.