Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8423Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:
-[84238]iнше обладнання для зважування:
--8423 82з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не бiльш як 5 000 кг:

- - - 8423 82 20якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги, за винятком машин для зважування двигунiв моторних транспортних засобiв:
- - - - 8423 82 20 10ваги для зважування тварин
- - - - 8423 82 20 90iнше
- - - [8423 82 8]iншi:
- - - - 8423 82 81 00пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси
- - - - 8423 82 89iншi:
- - - - - 8423 82 89 10ваги для зважування тварин
- - - - - 8423 82 89 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.