Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8424Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:

- 8424 10 00вогнегасники зарядженi або незарядженi:
- - 8424 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8424 10 00 90iншi
- 8424 20 00пульверизатори та аналогiчнi пристрої:
- - 8424 20 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8424 20 00 90iншi
- 8424 30пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:
- - [8424 30 0]пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:
- - - 8424 30 01 00з пристроями для обiгрiвання
- - - 8424 30 08iншi:
- - - - 8424 30 08 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8424 30 08 90iншi
- - [8424 30 1]iншi пристрої:
- - - 8424 30 10 00що працюють за допомогою стисненого повiтря
- - - 8424 30 90iншi:
- - - - 8424 30 90 10пристрої для вдування вугiльного пилу в доменну пiч
- - - - 8424 30 90 20станцiї перезарядки порошкових вогнегасникiв
- - - - 8424 30 90 90iншi
- [8424 4]розбризкувачi для сiльського господарства або садiвництва:
- - 8424 41 00 00розбризкувачi переноснi
- - 8424 49iншi:
- - - 8424 49 10 00розбризкувачi та порошковi розпилювачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою
- - - 8424 49 90 00iншi
- [8424 8]iншi пристрої:
- - 8424 82для сiльського господарства або садiвництва:
- - - 8424 82 10 00пристосування для зрошування
- - - 8424 82 90iншi:
- - - - 8424 82 90 10переноснi пристосування; розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою
- - - - 8424 82 90 90iншi
- - 8424 89iншi:
- - - 8424 89 40 00механiчнi пристрої для розбризкування або розпилення, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами
- - - 8424 89 70 00iншi
- 8424 90частини:
- - 8424 90 20 00частини механiчних пристроїв товарної категорiї 8424 89 40
- - 8424 90 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.