Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8427Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

- 8427 10навантажувачi самохiднi з електродвигуном:
- - 8427 10 10 00з висотою пiдiймання 1 м або бiльше
- - 8427 10 90 00iншi
- 8427 20iншi навантажувачi самохiднi:
- - [8427 20 1]з висотою пiдiймання 1 м або бiльше:
- - - 8427 20 11 00штабелювальнi навантажувачi для нерiвної мiсцевостi з вилковим та iншими видами захвату
- - - 8427 20 19 00iншi
- - 8427 20 90 00iншi
- 8427 90 00 00iншi навантажувачi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.