Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8427Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:
-8427 10навантажувачi самохiднi з електродвигуном:

- - 8427 10 10 00з висотою пiдiймання 1 м або бiльше
- - 8427 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.