Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8428Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги):

- 8428 10лiфти та скiповi пiдiймачi:
- - 8428 10 20 00з електричним керуванням
- - 8428 10 80 00iншi
- 8428 20пiдiймачi та конвеєри пневматичнi:
- - 8428 20 20 00для сипких матерiалiв
- - 8428 20 80 00iншi
- [8428 3]iншi елеватори та конвеєри безперервної дiї для товарiв або матерiалiв:
- - 8428 31 00 00призначенi спецiально для пiдземних робiт
- - 8428 32 00 00iншi з ковшем
- - 8428 33 00 00iншi стрiчковi
- - 8428 39iншi:
- - - 8428 39 20 00конвеєри роликовi
- - - 8428 39 90 00iншi
- 8428 40 00 00ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки
- 8428 60 00 00канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв
- 8428 90iнше обладнання:
- - [8428 90 7]обладнання завантажувальне, спецiально призначене для використання у сiльському господарствi:
- - - 8428 90 71 00розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори
- - - 8428 90 79 00iнше
- - 8428 90 90 00iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.