Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8429Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:

- [8429 1]бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом:
- - 8429 11 00 00гусеничнi
- - 8429 19 00 00iншi
- 8429 20 00 00грейдери i планувальники
- 8429 30 00 00скрепери
- 8429 40машини трамбувальнi та котки дорожнi:
- - [8429 40 1]котки дорожнi:
- - - 8429 40 10 00вiбрацiйнi
- - - 8429 40 30 00iншi
- - 8429 40 90 00машини трамбувальнi
- [8429 5]лопати механiчнi, екскаватори та однокiвшовi навантажувачi:
- - 8429 51однокiвшовi фронтальнi навантажувачi:
- - - 8429 51 10 00навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт
- - - [8429 51 9]iншi:
- - - - 8429 51 91 00навантажувачi однокiвшовi гусеничнi
- - - - 8429 51 99 00iншi
- - 8429 52машини з обертанням верхньої частини на 360 град.:
- - - 8429 52 10 00екскаватори гусеничнi
- - - 8429 52 90 00iншi
- - 8429 59 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.