Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8430Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:

- 8430 10 00 00обладнання для забивання та витягування паль
- 8430 20 00 00обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне
- [8430 3]врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi:
- - 8430 31 00 00самохiднi
- - 8430 39 00 00iншi
- [8430 4]iншi машини бурильнi або прохiдницькi:
- - 8430 41 00 00самохiднi
- - 8430 49 00 00iншi
- 8430 50 00 00iншi самохiднi машини та обладнання
- [8430 6]iншi машини та механiзми несамохiднi:
- - 8430 61 00 00машини та механiзми для трамбування або ущiльнення
- - 8430 69 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.