Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8431Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425-8430:

- 8431 10 00 00машин або механiзмiв товарної позицiї 8425
- 8431 20 00 00машин або механiзмiв товарної позицiї 8427
- [8431 3]машин або механiзмiв товарної позицiї 8428:
- - 8431 31 00 00лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв
- - 8431 39 00 00iншi
- [8431 4]машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430:
- - 8431 41 00 00ковшi, грейфери, захвати та черпаки
- - 8431 42 00 00вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi
- - 8431 43 00 00частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49
- - 8431 49iншi:
- - - 8431 49 20 00з чавуну або сталi
- - - 8431 49 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.