Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8432Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:

- 8432 10 00 00плуги
- [8432 2]борони, розпушувачi, культиватори, мотики та полiльники:
- - 8432 21 00 00борони дисковi
- - 8432 29iншi:
- - - 8432 29 10 00розпушувачi та культиватори
- - - 8432 29 30 00борони
- - - 8432 29 50 00ґрунтофрези
- - - 8432 29 90 00iншi
- [8432 3]сiвалки, садильники та машини розсадосадильнi:
- - 8432 31 00 00точного висiвання, садильники та машини розсадосадильнi
- - 8432 39iншi:
- - - [8432 39 1]сiвалки:
- - - - 8432 39 11 00точного висiвання з центральним приводом
- - - - 8432 39 19 00iншi
- - - 8432 39 90 00садильники та машини розсадосадильнi
- [8432 4]розкидачi та розподiльники добрив:
- - 8432 41 00 00органiчних добрив
- - 8432 42 00 00iнших добрив
- 8432 80 00 00iншi машини
- 8432 90 00 00частини

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.