Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8434Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

- 8434 10 00 00установки та апарати доїльнi
- 8434 20 00 00обладнання для обробки та переробки молока
- 8434 90 00 00частини


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.