Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8436Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:

- 8436 10 00 00машини та механiзми для приготування кормiв для тварин
- [8436 2]обладнання для птахiвництва, включаючи iнкубатори та брудери:
- - 8436 21 00 00iнкубатори та брудери
- - 8436 29 00iнше:
- - - 8436 29 00 10обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi
- - - 8436 29 00 90iнше
- 8436 80iнше обладнання:
- - 8436 80 10 00лiсогосподарське обладнання
- - 8436 80 90 00iнше
- [8436 9]частини:
- - 8436 91 00 00обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв
- - 8436 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.