Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8438Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй:

- 8438 10обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв, макаронiв, спагетi або подiбних виробiв:
- - 8438 10 10 00обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв
- - 8438 10 90 00обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв
- 8438 20 00 00обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду
- 8438 30 00 00обладнання для цукрового виробництва
- 8438 40 00 00обладнання для пивоварного виробництва
- 8438 50 00 00обладнання для переробки м'яса або птицi
- 8438 60 00 00обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв
- 8438 80iнше обладнання:
- - 8438 80 10 00для переробки кави або чаю
- - [8438 80 9]iнше:
- - - 8438 80 91 00для виробництва або приготування напоїв
- - - 8438 80 99 00iнше
- 8438 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.