Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8438Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй:
-8438 10обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв, макаронiв, спагетi або подiбних виробiв:

- - 8438 10 10 00обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв
- - 8438 10 90 00обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.