Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8439Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:

- 8439 10 00 00обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв
- 8439 20 00 00обладнання для виробництва паперу або картону
- 8439 30 00 00обладнання для обробки паперу або картону
- [8439 9]частини:
- - 8439 91 00 00обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв
- - 8439 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.