Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8441Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:

- 8441 10машини рiзальнi:
- - 8441 10 10 00верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi
- - 8441 10 20 00iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi
- - 8441 10 30 00машини гiльйотиннi паперорiзальнi
- - 8441 10 70 00iншi
- 8441 20 00 00машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв
- 8441 30 00 00машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування
- 8441 40 00 00машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону
- 8441 80 00 00iнше обладнання
- 8441 90частини:
- - 8441 90 10 00рiзальних машин
- - 8441 90 90 00iнших


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.