Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8447Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сiток i тафтинговi машини:

- [8447 1]машини круглов'язальнi:
- - 8447 11 00 00з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм
- - 8447 12 00 00з цилiндром дiаметром понад 165 мм
- 8447 20машини плосков'язальнi; машини в'язально-прошивнi:
- - 8447 20 20 00машини основов'язальнi (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивнi
- - 8447 20 80 00iншi
- 8447 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.