Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8450Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм:

- [8450 1]мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:
- - 8450 11машини повнiстю автоматичнi:
- - - [8450 11 1]мiсткiстю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни:
- - - - 8450 11 11 00з фронтальним завантаженням
- - - - 8450 11 19 00з вертикальним завантаженням
- - - 8450 11 90 00мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни
- - 8450 12 00 00iншi машини з вмонтованим вiдцентровим вiджимним пристроєм
- - 8450 19 00 00iншi
- 8450 20 00 00машини мiсткiстю понад 10 кг сухої бiлизни
- 8450 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.