Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8450Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм:
-[84501]мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:
--8450 11машини повнiстю автоматичнi:
---[8450111]мiсткiстю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни:

- - - - 8450 11 11 00з фронтальним завантаженням
- - - - 8450 11 19 00з вертикальним завантаженням

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.