Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8451Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин:

- 8451 10 00 00машини для сухого чищення
- [8451 2]машини для сушiння:
- - 8451 21 00 00мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни
- - 8451 29 00 00iншi
- 8451 30 00 00прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв)
- 8451 40 00 00машини для промивання, вибiлювання або фарбування
- 8451 50 00 00машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин
- 8451 80iнше обладнання:
- - 8451 80 10 00машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму
- - 8451 80 30 00машини для апретування та остаточної обробки
- - 8451 80 80 00iншi
- 8451 90 00 00частини

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.