Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8452Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:
-8452 10побутовi швейнi машини:

- - [8452 10 1]машини швейнi (тiльки iз закритим стiбком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тiльки iз закритим стiбком) масою не бiльш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном:
- - - 8452 10 11 00швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро
- - - 8452 10 19 00iншi
- - 8452 10 90 00iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.