Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8455Стани прокатнi та валки до них:

- 8455 10 00 00стани трубопрокатнi
- [8455 2]iншi стани прокатнi:
- - 8455 21 00 00стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки
- - 8455 22 00 00стани холодної прокатки
- 8455 30валки для станiв прокатних:
- - 8455 30 10 00з ливарного чавуну
- - [8455 30 3]iз сталi кованi:
- - - 8455 30 31робочi валки для гарячої прокатки; опорнi валки для гарячої та холодної прокатки:
- - - - 8455 30 31 10для гарячої прокатки
- - - - 8455 30 31 90iншi
- - - 8455 30 39 00робочi валки для холодної прокатки
- - 8455 30 90iз сталi литi або обробленi тиском:
- - - 8455 30 90 10пiльгервалки сталевi литi
- - - 8455 30 90 90iншi
- 8455 90 00 00iншi частини

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.