Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8456Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:

- [8456 1]що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання:
- - 8456 11що працюють з використанням лазерного випромiнювання:
- - - 8456 11 10 00якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних
- - - 8456 11 90 00iншi
- - 8456 12що працюють з використанням iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання:
- - - 8456 12 10 00якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних
- - - 8456 12 90 00iншi
- 8456 20 00 00що працюють з використанням ультразвукових процесiв
- 8456 30що працюють з використанням електророзрядних процесiв:
- - [8456 30 1]з числовим програмним керуванням:
- - - 8456 30 11 00з дротовим електродом
- - - 8456 30 19 00iншi
- - 8456 30 90 00iншi
- 8456 40 00 00що працюють з використанням плазмо-дугових процессiв
- 8456 50 00 00водоструминнi рiзальнi машини
- 8456 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.