Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8457Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:

- 8457 10центри оброблювальнi:
- - 8457 10 10 00горизонтальнi
- - 8457 10 90 00iншi
- 8457 20 00 00верстати агрегатнi однопозицiйнi
- 8457 30верстати агрегатнi багатопозицiйнi:
- - 8457 30 10 00з числовим програмним керуванням
- - 8457 30 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.