Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8460Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:

- [8460 1]верстати плоскошлiфувальнi:
- - 8460 12 00з числовим програмним керуванням:
- - - 8460 12 00 10з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм
- - - 8460 12 00 90iншi
- - 8460 19 00 00iншi
- [8460 2]iншi шлiфувальнi верстати:
- - 8460 22 00 00безцентровi шлiфувальнi верстати
- - 8460 23 00 00iншi кругло-шлiфовальнi верстати з числовим програмним керуванням
- - 8460 24 00 00iншi з числовим програмним керуванням
- - 8460 29iншi:
- - - 8460 29 10 00для шлiфування цилiндричних поверхонь
- - - 8460 29 90 00iншi
- [8460 3]верстати заточувальнi (для рiзального iнструмента):
- - 8460 31 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8460 39 00 00iншi
- 8460 40верстати хонiнгувальнi або довiднi:
- - 8460 40 10з числовим програмним керуванням:
- - - 8460 40 10 10з точнiстю обробки форми отвору не бiльш як 0,01 мм
- - - 8460 40 10 90iншi
- - 8460 40 90 00iншi
- 8460 90 00iншi:
- - 8460 90 00 10верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм
- - 8460 90 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.