Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8461Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 8461 20 00 00верстати поперечно-стругальнi та довбальнi
- 8461 30верстати протяжнi:
- - 8461 30 10 00з числовим програмним керуванням
- - 8461 30 90 00iншi
- 8461 40верстати зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi:
- - [8461 40 1]верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборiзнi абразивнi):
- - - [8461 40 11]верстати зуборiзнi для цилiндричних зубчастих колiс:
- - - - 8461 40 11 00з числовим програмним керуванням
- - - - 8461 40 19 00iншi
- - - [8461 40 3]для нарiзування iнших зубчастих колiс:
- - - - 8461 40 31 00з числовим програмним керуванням
- - - - 8461 40 39 00iншi
- - [8461 40 7]верстати зубообробнi:
- - - [8461 40 71]з мiкрометричними регулювальними пристроями i точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм:
- - - - 8461 40 71 00з числовим програмним керуванням
- - - - 8461 40 79 00iншi
- - - 8461 40 90 00iншi
- 8461 50верстати пиляльнi або вiдрiзнi:
- - [8461 50 1]верстати пиляльнi:
- - - 8461 50 11 00круглопиляльнi
- - - 8461 50 19 00iншi
- - 8461 50 90 00верстати вiдрiзнi
- 8461 90 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.