Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8462Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:

- 8462 10машини кувальнi або штампувальнi (включаючи преси) та молоти:
- - 8462 10 10 00з числовим програмним керуванням
- - 8462 10 90 00iншi
- [8462 2]машини вигинальнi, вiдбортувальнi, вирiвнювальнi (включаючи преси):
- - 8462 21з числовим програмним керуванням:
- - - 8462 21 10 00для обробки виробiв з листового матерiалу
- - - 8462 21 80 00iншi
- - 8462 29iншi:
- - - 8462 29 10 00для обробки виробiв з листового матерiалу
- - - [8462 29 9]iншi:
- - - - 8462 29 91 00гiдравлiчнi
- - - - 8462 29 98 00iншi
- [8462 3]механiчнi ножицi (включаючи преси), крiм комбiнованих пробивальних та висiкальних:
- - 8462 31 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8462 39iншi:
- - - 8462 39 10 00для обробки виробiв з листового матерiалу
- - - [8462 39 9]iншi:
- - - - 8462 39 91 00гiдравлiчнi
- - - - 8462 39 99 00iншi
- [8462 4]машини пробивнi або вирубнi (включаючи преси), в тому числi комбiнованi пробивальнi та висiкальнi:
- - 8462 41з числовим програмним керуванням:
- - - 8462 41 10 00для обробки виробiв з листового матерiалу
- - - 8462 41 90 00iншi
- - 8462 49iншi:
- - - 8462 49 10 00для обробки виробiв з листового матерiалу
- - - 8462 49 90 00iншi
- [8462 9]iншi:
- - 8462 91преси гiдравлiчнi:
- - - 8462 91 20 00з числовим програмним керуванням
- - - 8462 91 80 00iншi
- - 8462 99iншi:
- - - 8462 99 20 00з числовим програмним керуванням
- - - 8462 99 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.