Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8463Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:

- 8463 10верстати для волочiння пруткiв, труб, профiлiв, дроту або аналогiчних виробiв:
- - 8463 10 10 00верстати для волочiння дроту
- - 8463 10 90 00iншi
- 8463 20 00 00верстати рiзенакатнi
- 8463 30 00 00верстати для виготовлення виробiв з дроту
- 8463 90 00 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.